Hoe inschrijven

Voordat u het online registratieformulier invult, wordt u ten zeerste aangeraden de onderstaande informatie aandachtig te lezen.

Waarschuwing !!!
De bevestiging van een aanmelding wordt voortaan uiterlijk binnen vijftien dagen na ontvangst van uw aanmeldingsverzoek door de AKDT per e-mail verzonden.

Opmerking voor minderjarige stagiaires.

De Royale Académie Internationale d'Été de Wallonie is geen "School" in de strikte zin van het woord. Bijzondere aandacht wordt besteed aan kinderen onder de 14 jaar die, buiten de lessen, baat hebben bij specifiek toezicht. Voor minderjarigen vanaf 14 jaar vertrouwt de Royale Académie Internationale d'Été de Wallonie op het verantwoordelijkheidsgevoel van de stagiairs en op hun vermogen om voor zichzelf te zorgen. De stagiaires verbinden zich ertoe de interne reglementen te respecteren en zullen een handvest van goed gedrag moeten ondertekenen. Bij elke ernstige inbreuk kunnen degenen die verantwoordelijk zijn voor de cursus worden uitgesloten.

De tijden en locaties van de lessen worden tijdens het eerste gesprek met de docenten aangegeven.


Inschrijving

Lees voordat u zich aanmeldt de beschrijving van de cursus in zijn geheel.

  1. Kies een stage in een van de sessies en vul het formulier onderaan de pagina in.
  2. Vink het vakje aan voor "Ik accepteer de algemene voorwaarden".
  3. Klik op "ABONNEREN"

Hoe het registratieformulier invullen.
Vul slechts één aanmeldingsformulier per persoon en per cursus in. Wacht niet met registreren; het aantal plaatsen is beperkt!
Twee weken voor aanvang van een cursus accepteren wij in principe geen inschrijving meer (neem in dit geval contact met ons op).
Vul alle gevraagde velden correct in (in hoofdletters voor de namen van de stagiair en de stad).


Nadat u uw formulier heeft verzonden, ontvangt u per e-mail een bevestiging van de ontvangst van uw verzoek.
De definitieve bevestiging van uw registratie wordt samen met het betalingsformulier uiterlijk vijftien dagen na ontvangst van uw registratieverzoek per e-mail naar u verzonden.


Aanmelding op basis van motivatiebrief en CV met selectie van kandidaten

Bevestigingen van inschrijvingen voor deze specifieke cursussen zullen worden gedaan binnen de tijdslimieten vermeld in de presentatie van de cursus of uiterlijk 2 weken voor de start van de cursus.
Het al dan niet aanvaarden van de inschrijving zal in geen geval gemotiveerd worden door de Royale Académie Internationale d'Été de Wallonie; bij niet-aanvaarding van de inschrijving wordt enkel een weigeringsbrief gestuurd.

Ontdek alle praktische informatie in de sectie "AKDT Praktisch": https://akdt.be/fr/informations/akdt-pratique/

Betaling
Alleen de daadwerkelijke betaling van de cursus binnen 10 dagen zal uw inschrijving definitief bevestigen (hervat de gestructureerde mededeling vermeld op het betalingsformulier).
In geval van niet-tijdige betaling van het STAGEPLAATS, wordt de inschrijving geannuleerd.
Ten slotte accepteren we op de dag van ontvangst geen cheques of creditcards.

Disclaimer
Elke herroeping moet onmiddellijk aan ons worden gemeld (per post of e-mail).
Terugbetalingsvoorwaarden:

  1. Bij een eventuele annulering tot één maand voor aanvang van de stage: een bedrag van € 30, - wordt in geen geval gerestitueerd (administratiekosten).
  2. Voor elke annulering tussen een maand en 15 dagen voor de cursus: terugbetaling van de helft van de cursusprijs.
  3. Voor elke annulering die plaatsvindt in de 15 dagen voorafgaand aan de cursus: geen restitutie.
  4. Voortijdig verlaten van de cursus geeft geen recht op enige vergoeding.
  5. Stagewijzigingen tijdens de week zijn niet toegestaan. Annulering van een stage door de AKDT, al dan niet in verband met de gezondheidscrisis.

Indien uiterlijk op de dag van afsluiting van de inschrijvingen (30 dagen voor aanvang van een cursus) blijkt dat een cursus niet door kan gaan, deelt de Academie deze beslissing per e-mail of per post mee aan de stagiaires in de 8 dagen na het sluiten van de registraties.
De terugbetaling van een reeds ontvangen betaling voor deze stage, zou uiteraard in zijn geheel worden overgemaakt op de opdrachtgevende rekening die in ons bezit is.

Prijs

Zie beschrijving afhankelijk van de cursussen.


Verantwoordelijke uitgever : AKDT

De informatie op de site is officieel. Hun reikwijdte is echter slechts informatief.

Copyright © AKDT 2021: info, logo. - Alle rechten voorbehouden.

Respect voor het privéleven

AKDT houdt zich strikt aan de wetten met betrekking tot de bescherming van de privacy. Daarom informeren wij u in het kader van de nieuwe Europese gegevensbeschermingsregelgeving (RGPD / GDPR) over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan *.

De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft, worden vastgelegd in de bestanden van de AKDT.

Deze gegevens worden alleen door de AKDT verwerkt in het kader van de verspreiding van informatie over de AKDT-website.

* Respect voor uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor AKDT. We behandelen ze in overeenstemming met de wet, op een wettige, eerlijke en transparante manier. De persoonsgegevens die u ons meedeelt, worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan het beheren van een inschrijving voor een van onze cursussen. De gegevensbeheerder is de Royale Académie Internationale d'Été de Wallonie (AKDT), Stichting van Openbaar Nut, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de Rue du Serpont 29, 6800 Libramont-Chevigny, België. Deze gegevens zullen in geen geval worden overgedragen aan of gedeeld met derden zonder uw voorafgaande toestemming, anders dan onderaannemers die betrokken zijn bij de verwerking van uw gegevens.

Royal Académie Internationale d'été de Wallonie - AKDT

Stichting van openbaar nut
Rue du Serpont, 29
6800 Libramont-Chevigny
Belgie
NE 0850.217.569
RPM Liège - Division Neufchâteau

+32 61 22 54 79