Inschrijving

Voordat u zich inschrijft, is het sterk aanbevolen om onderstaande informatie aandachtig te lezen 👇

Waar kan ik stagebeschrijvingen en inschrijvingsformulieren vinden?

Op dit moment vindt u alleen ons 2023 Programma met de data, de titels van de cursussen en de namen van de docenten. De beschrijvingen en inschrijvingsformulieren zullen 8 maart 2023 beschikbaar zijn op onze website via deze tab : Stages.

Hoe inschrijven ? (Inschrijving opent begin 8 maart 2023)

Lees de volledige cursusbeschrijving voordat u zich inschrijft.

  1. Kies een stage in een van de sessies (klik op de afbeelding van de stage voor de volledige beschrijving) en vul het formulier onderaan de pagina in.
  2. Vink het vakje aan voor "Ik accepteer de algemene voorwaarden".
  3. Klik op "REGISTREREN".
  4. Na het verzenden van uw formulier, zal een onmiddellijke e-mail de ontvangst van uw aanvraag bevestigen
  5. De definitieve bevestiging van uw inschrijving en het betalingsformulier worden u ten laatste binnen de 15 dagen na ontvangst van uw inschrijvingsaanvraag per e-mail toegestuurd.

Wacht niet te lang om u in te schrijven; de plaatsen zijn beperkt!

Hoe vult u het inschrijfformulier in ?

Vul slechts één inschrijvingsformulier per persoon en per stage in; vul alle velden correct in (in hoofdletters voor namen van stagiairs en steden).

Inschrijving op basis van een motivatiebrief en een CV met selectie van sollicitaties

De bevestiging van de inschrijving voor deze specifieke cursussen vindt plaats binnen de in de cursuspresentatie vermelde termijnen of uiterlijk één maand voor het begin van de cursus. Het al dan niet aanvaarden van de inschrijving zal in geen geval worden gemotiveerd door de Koninklijke Académie Internationale d'Été de Wallonie, enkel een weigeringsbrief zal worden verstuurd in geval van niet-aanvaarding van de inschrijving.

Betaling

Enkel de effectieve betaling van de cursus binnen de 10 dagen zal uw inschrijving definitief bevestigen (hervat de gestructureerde mededeling vermeld op het betalingsformulier). In geval van niet-betaling van het INTERNSHIP binnen de voorgeschreven termijn, wordt de inschrijving geannuleerd.

Terugtrekking

Elke terugtrekking moet onmiddellijk aan ons worden gemeld (per post of e-mail).

De terugbetalingsvoorwaarden zijn als volgt:

  • Voor elke terugtrekking tot één maand voor het begin van de stage: een bedrag van € 35 wordt in geen geval terugbetaald (administratiekosten).
  • Voor elke terugtrekking tussen één maand en 15 dagen voor de stage: terugbetaling van de helft van de stageprijs.
  • Voor elke terugtrekking binnen de 15 dagen voor de stage: geen terugbetaling.
  • Voortijdig vertrek van de stage geeft geen recht op terugbetaling.
  • Wijzigingen van stages tijdens de week zijn niet toegestaan.

Prijs

Zie beschrijving van de cursussen door op de betreffende cursus te klikken.

Belangrijke opmerking voor minderjarigen

De Koninklijke Académie Internationale d'Été de Wallonie is geen "school" in de strikte zin van het woord.

Er wordt speciale aandacht besteed aan kinderen onder de 14 jaar die, afgezien van hun lessen, specifieke begeleiding krijgen. Voor minderjarigen vanaf 14 jaar vertrouwt de Koninklijke Académie Internationale d'Été de Wallonie op het verantwoordelijkheidsgevoel van de stagiairs en op hun vermogen om leiding te geven. De stagiairs verbinden zich ertoe het huishoudelijk reglement na te leven en moeten een handvest van goed gedrag ondertekenen. Elke ernstige inbreuk kan aanleiding geven tot uitsluiting van de verantwoordelijken.

Nog andere vragen ?

Ontdek alle praktische informatie in de rubriek "praktische informatie" !


Royale Académie Internationale d'Été de Wallonie - AKDT
Fondation d'Utilité Publique
Rue du Serpont, 29
6800 Libramont-Chevigny
Belgique
NE 0850.217.569
RPM Liège - Division Neufchâteau

+32 61 22 54 79